Aktualności

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Wybory do Zarządu STN na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybory do Zarządu STN na rok akademicki 2020/2021 odbędą się 1 lipca 2020 roku.  Dokładna godzina i miejsce zostaną podane wkrótce. Swoje kandydatury można nadsyłać maksymalnie do 15 czerwca 2020 roku do godziny 23:59. Kandydatury przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać w załączniku CV i list motywacyjny w formacie .pdf

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail STN.

  • stn@stud.umed.lodz.pl

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą zarządu dotyczącą wyborów przed zgłoszeniem.
Regulamin-wyborczy-STN

Z wyrazami szacunku
Zarząd STN

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Oficjalny komunikat dot. organizacji konferencji i spotkań naukowych – The official statement on the conference and scientific meetings organization

Szanowni Studenci,

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w porozumieniu z Kurator STN oraz Prorektorem ds. Organizacyjnych i Studenckich wskazuje na konieczność przesunięcia wszelkich wydarzeń studenckich zaplanowanych na marzec, na późniejszy termin.

Organizacje spotkań Studenckich Kół Naukowych należy również ograniczyć do minimum.

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizacji konferencji i wydarzeń branżowych z dnia 2.03.2020.

Jednocześnie chcemy poinformować, iż 16. Międzynarodowa i 58. Polska Konferencja Juvenes Pro Medicina odbędzie się planowo 15-16.05.2020. O wszelkich innych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fellow Students,

Due to the current epidemiological situation, the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz declares the official statement to postpone all organized student’s scientific events planned until the end of March.

All students’ scientific meetings shall be limited to the minimum.

This statement is the result of the statement of Main Sanitary Inspectorate on the organization of conferences and professional meetings from the 2nd of March 2020.

We would also like to inform you that the 16th International and 58th Polish Conference „Juvenes Pro Medicina” will be held on 15-16th of May 2020 as planned. Notifications concerning any further changes will be published continuously.

Sincerely,
President of the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Zgłoszenia – wybory przewodniczącego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

Szanowni koledzy i koleżanki! 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego ogłasza poszukiwania nowego przewodniczącego. 

Szukamy osoby o zdolnościach organizatorskich i z chęciami do dalszego rozwoju i popularyzowania koła.

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki list motywacyjny można kierować na adres mailowy agaplesinska@gmail.com do końca października 2019. 

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Wyniki Granty Student-Naukowiec

Program „Student-Naukowiec” jest organizowany w ramach projektu „Operacja-Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowany z Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji przyznano 11 grantów!
Poniżej prezentujemy listę laureatów:

Granty 2-letnie, wydział lekarski:
Adrian Bartoszek „Supplementation with walnut oil as a potential treatment for inflammatory bowel diseases.”
Miłosz Caban „The spent hops (Humulus Lupulus L.) extract as a new, anti-invasive agent for inhibition of colorectal cancer progression.”
Mateusz Niedzielski „Comparative assessment of impact of Atorvastatin, Rosuvastatin and Ezetimibe on barrier function and inflammatory properties of the human vascular endothelial cells and smooth muscle cells.”
Bartosz Szmyd „Identification of genetic predisposition to childhood lymphomas.”

Granty 1-roczne, wydział lekarski:
Magda Barańska „Diagnostic value of extracellular matrix remodelling in cholesteatoma”
Magdalena Kowalczyk „MiR-144-3p as a biomarker in head and neck squamous cell carcinoma.”
Adrianna Owczarek „Interleukin 33 and its receptors as mediators of systemic inflammation among obstructive apnea patients.”

Granty 2-letnie, wydział wojskowo-lekarski:
Kinga Gradzik „RNA-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) inhibitors as a chance of colorectal cancer targeted therapy.”
Joanna Łosińska „The assessment of the usefulness of selected fibrotic factors in predicting postoperative complications in patients operated on for Lesniowski-Crohn’s disease.”

Granty 1-roczne, wydział wojskowo-lekarski:
Oskar Sylwestrzak „Expression level of selected miRNAs influences transcription factors: STAT3 and AHR in multiple sclerosis patients.”

Granty 1-roczne, wydział lekarski, oddział stomatologiczny:
Agata Podsiedlik „Clinical comparison of interdental brush and dental floss effectiveness in removal of dental plaque from interproximal areas – a randomized clinical trial.”

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy owocnej pracy!
Jednocześnie przypominamy, że w roku akademicki 2019/20 odbędzie się druga edycja programu – więcej informacji na stronie http://stn.umed.pl/minigranty-student-naukowiec/