SKN Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jednostka: Zaklad Radiologii, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Lodzi

Zapraszam do naszej grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/778226048928511/

Opiekun kola: dr Marek Olszycki

Przewodniczaca kola: Paulina Oczo´s
E-mail do przewodniczacego: pm.oczos@gmail.com