Jak założyć Studenckie Koło Naukowe (SKN)?

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą rejestracji SKN

Studenckie Koło Naukowe (SKN) powinno zostać zarejestrowane przy użyciu formularza Online (opcja dostępna wkrótce). Dodatkowo należy wypełnić wniosek (znajdujący się poniżej) o założenie SKN. We wniosku musi znaleźć się podpis i pieczątka Opiekuna SKN oraz podpis Przewodniczącego SKN.
Skan wniosku prosimy przesyłać do Sekretarza STN (Klaudia Lipińska – klaudia.lipinska@stud.umed.lodz.pl) lub zostawić w siedzibie Organizacji Studenckich (budynek Rektoratu UM w Łodzi, w podwórku). W wypadku zostawiania wniosku w siedzibie prosimy o poinformowanie o fakcie Sekretarza.

Załącznik: