Studenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz przygotowywanie ich do pracy naukowo-badawczej. Naszym najważniejszym przedsięwzięciem jest coroczna organizacja Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Studentów i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina.
Naszym celem jest

  • Inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej.
  • Propagowanie studenckich osiągnięć naukowych.
  • Ułatwianie przepływu informacji i wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy medycznej.
  • Organizowanie warsztatów, debat, dyskusji naukowych.
  • Upowszechnianie i publikowanie wyników studenckiej działalności naukowej.

Zarys historii Studenckiego Towarzytwa Naukowego:
20 maja 1954 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Senackiej Komisji Organizacyjnej dla Studenckiej Sesji Naukowej. Niespełna rok później – 4 lutego 1955 roku – miało miejsce zebranie Rady STN. Studenckie Towarzystwo Naukowe działało pod opieką prof. dr hab. med. Stefan Bagińskiego, który jako pierwszy pełnił funkcję kuratora. Nadzór nad działalnością STN sprawowała Komisja Naukowa, w której skład wchodzili wybitni profesorowie: prof. Aleksander Pruszczyński, prof. Stefan Bagiński, prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa, prof. Zofia Jerzmanowska, prof. A. Tuwim.
28 listopada 1954 odbyła się Pierwsza Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Łodzi.
10 kwietnia 1965 roku Studenckie Towarzystwo Naukowe Wojskowej Akademii Medycznej rozpoczęło swoją działalność (STN WAM) w Łodzi, jego pierwszym Kuratorem był prof. dr hab. med. Edward Waniewski. W październiku 2002 roku, w konsekwencji połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, STN WAM zakończyło swoją działalność i zostało wcielone w struktury Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.