Juvenes Pro Medicina

Poprzednie książki abstraktów:

Juvenes Pro Medicina jest jedną z największych konferencji naukowo-szkoleniowych, odbywających się w centralnej Polsce. Konferencja ta odbywa się każdego roku od ponad 50 lat (pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 1962 roku). Jest organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W dniach: 22 – 23 maja 2015 odbyła się 53. Ogólnopolska i 11. Międzynarodowa edycja konferencji Juvenes Pro Medicina. Podczas której gościliśmy w naszym mieście gości z całej Polski jak również z Europy. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – zgłoszono ponad 250 abstraktów prac. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich prac naukowych w 19 sesjach tematycznych: Basic Science, Cardiology & Cardiosurgery , Case Reports I & II, Doctorals’ Students Session, Endocrinology, Gynecology & Obstetrics, Hematology, History of Medicine & Pharmacy, Internal Medicine I & II, Neurology & Neurosurgery, Oncology, Otolaryngology & Ophthalmology, Pediatrics I & II, Psychiatry and Psychology, Public Health and Surgery. Prace zostały ocenione w kilku kategoriach – pod względem wartości merytorycznej, atrakcyjności tematu i samodzielności pracy.
Nieodłącznym elementem konferencji Juvenes Pro Medicina są warsztaty seminaria i wykłady, kierowane do uczestników konferencji i wszystkich zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców naszej Uczelni oraz przez zagranicznych gości. Tematyka warsztatów/seminariów jest bardzo zróżnicowana – obejmuje zagadnienia medyczne, szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, biostatystyki, warsztatów językowych. W poprzedniej edycji zainteresowani mogli wybrać spośród 10 rodzajów zajęć.