Minigranty Student-Naukowiec

I Edycja Minigrantów Student-Naukowiec

„Student-Naukowiec” to program dofinansowania zadań praktycznych realizowanych w formie minigrantów badawczych organizowany pod patronatem Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Głównym celem programu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń najciekawszych projektów badawczych na podstawie oceny grupy specjalistów. Autorom najbardziej wartościowych projektów zostaną przyznane środki finansowe, które umożliwią rozpoczęcie lub kontynuację pracy badawczej, a w szczególności pozwolą na realizację badań pilotażowych do większych projektów badawczych.

Trwa nabór uzupełniajacy – wnioski można składać do dnia 28.05.2019 do godz. 23.59. Zapraszamy!