Minigranty Student-Naukowiec

II Edycja Minigrantów Student-Naukowiec

Rozpoczynamy nabór do II Edycji Minigrantów „Student-Naukowiec”!

Program Minigrantów „Student-Naukowiec” to dofinansowania zadań praktycznych realizowanych w formie minigrantów badawczych organizowany pod patronatem Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Głównym celem programu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń najciekawszych projektów badawczych na podstawie oceny grupy specjalistów. Autorom najbardziej wartościowych projektów zostaną przyznane środki finansowe, które umożliwią rozpoczęcie lub kontynuację pracy badawczej, a w szczególności pozwolą na realizację badań pilotażowych do większych projektów badawczych.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz zwrócenie uwagi na informacje dotyczące ubiegania się o dofinansowania, szczególnie w ramach grantów o wartości 5 tys. PLN.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

  • Przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Jędrzej Chrzanowski jj.chrzanowski1@gmail.com
  • Skarbnik Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Aleksandra Łosiewicz losiewiczaleksandra@gmail.com

WNIOSKI W II EDYCJI MINIGRANTÓW MOGĄ SKŁADAĆ:

  • studenci 5-tego roku studiów jednolitych 6-letnich (kierunek Lekarski i Wojskowo-Lekarski)
  • studenci 4-tego roku studiów jednolitych 5-letnich (kierunek Stomatologia)
  • studenci 1-ego roku studiów drugiego stopnia (kierunek Techniki Dentystyczne)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz informacją o konkursie!

Wnioski do II Edycji składać można od 1.03.2020 do 31.03.2020 do godz. 23.59. Zapraszamy!