Edycja 2017

Laureaci konkursu (kolejność alfabetyczna wg nazwisk):

  1. Zuzanna Chrząstek (IV rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, Opiekun: dr hab. n. med. Jacek Golański), projekt: “The anti-depressive effect of a high-omega fatty acids and plant polyphenols diet (HOP-diet).”, kwota: 4 500 PLN (1 rok)
  2. Adrianna Cieślak (III rok, Wydział Wojskowo-Lekarski, Opiekun: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek), projekt: “Double trouble: may atrial fibrillation cause primary open-angle glaucoma?”, kwota: 9 000 PLN (1 rok)
  3. Agata Gabryelska (IV rok, Wydział Lekarski, Opiekun: dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz), projekt: “Influence of Continuous Positive Air Pressure (CPAP) treatment on level of serum adropin in patients with moderate to severe Obstructive Sleep Apnoea (OSA).”, kwota: 9 000 PLN (2 lata)*
  4. Łukasz Mateusiak (V rok, Wydział Farmaceutyczny, Opiekun: dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka) projekt: “In search of novel metformin prodrugs. In vitro studies of biocompatibility.”, kwota: 9 000 PLN (1 rok)
  5. Konrad Pagacz (VI rok, Wydział Lekarski, Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska), projekt: “Automated glycaemic variability quantification and comparison in two modes of intensive glycaemic monitoring.”, kwota: 9 000 PLN (1 rok)
  6. Anna Podlasek (VI rok, Wydział Lekarski, Opiekun: dr n. med. Karol Jastrzębski), projekt: ”Eye-tracking usage in the assessment of neurodegenerative disorders.”, kwota: 9 000 PLN (1 rok)
  7. Jakub Włodarczyk (III rok, Wydział Lekarski, Opiekun: dr n. med. Marta Zielińska), projekt: “The changes in fructose transporter protein GLUT5 may be implicated in colorectal cancer development, diagnosis and treatment.”, kwota: 9 000 PLN (2 lata)*

* W przypadku grantów dwuletnich (Agata Gabryelska i Jakub Włodarczyk) Prezydium Konkursu postanowiło w tej edycji przyznać dofinansowanie na rok z możliwością przedłużenia na podstawie sprawozdania złożonego do 28 lutego 2018 roku.
Pliki do pobrania: