Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowywania.

W celu uzyskania dofinansowania w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Skarbnikiem STN lub Przewodniczącym STN
Następnie (po uzgodnieniu z Skarbnikiem/Przewodniczącym) prosimy wypełnić elektroniczny wniosek o dofinansowanie (http://formularze.umed.pl/wniosek-o-dofinansowanie-zadania-w-zakresie-studenckiej-dzialalnosci/), zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
Zwrot kosztów za opłatę konferencyjną (lub inne wydatki) może zostać dokonany wyłącznie po przedstawieniu przez osobę wnioskującą faktury z danymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dane do faktury:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
Wniosek następnie zostanie zweryfikowany przez Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich. Następnie należy odebrać go z Biura Obsługi Studiów (zgodnie z instrukcjami otrzymanymi drogą mailową). W następnej kolejności faktura musi zostać opisana przez Przewodniczącego STN  (prosimy o kontakt).