Dofinansowanie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowywania.
W celu uzyskania dofinansowania w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Skarbnikiem STN (Aleksandra Bolek – abolek.stn@gmail.com)
Następnie (po uzgodnieniu ze Skarbnikiem STN) prosimy wypełnić elektroniczny wniosek o dofinansowanie (http://formularze.umed.pl/wniosek-o-dofinansowanie-zadania-w-zakresie-studenckiej-dzialalnosci/), postępując zgodnie z następującymi wskazówkami:
Pełna nazwa wnioskodawcy/organizatora: Studenckie Towarzystwo Naukowe
Zakres zadania i jego charakterystyka: nazwa konferencji, opłata konferencyjna, udział czynny, ilość osób
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania/ i/lub koszt jednego uczestnika: przybliżony koszt: w PLN
Numer konta organizacji studenckiej: nr konta proszę uzyskać u Skarbnika STN
Przewodniczący Przew. Organizacji Studenckiej/Sam. Studenckiego/lub Prezes AZS – Agata Gabryelska – agata.gabryelska@gmail.com
Zwrot kosztów za opłatę konferencyjną (lub inne wydatki) może zostać dokonany wyłącznie po przedstawieniu przez osobę wnioskującą faktury z danymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dane do faktury:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
Wniosek następnie zostanie zweryfikowany przez Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich. Następnie należy odebrać go z Biura Obsługi Studiów (zgodnie z instrukcjami otrzymanymi drogą mailową). W następnej kolejności faktura musi zostać opisana przez Przewodniczącą STN lub Skarbnika STN (prosimy o kontakt z wyżej wymienionymi osobami).