245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Wybory do Zarządu STN na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybory do Zarządu STN na rok akademicki 2020/2021 odbędą się 1 lipca 2020 roku.  Dokładna godzina i miejsce zostaną podane wkrótce. Swoje kandydatury można nadsyłać maksymalnie do 15 czerwca 2020 roku do godziny 23:59. Kandydatury przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać w załączniku CV i list motywacyjny w formacie .pdf

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail STN.

  • stn@stud.umed.lodz.pl

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą zarządu dotyczącą wyborów przed zgłoszeniem.
Regulamin-wyborczy-STN

Z wyrazami szacunku
Zarząd STN

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Oficjalny komunikat dot. organizacji konferencji i spotkań naukowych – The official statement on the conference and scientific meetings organization

Szanowni Studenci,

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w porozumieniu z Kurator STN oraz Prorektorem ds. Organizacyjnych i Studenckich wskazuje na konieczność przesunięcia wszelkich wydarzeń studenckich zaplanowanych na marzec, na późniejszy termin.

Organizacje spotkań Studenckich Kół Naukowych należy również ograniczyć do minimum.

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizacji konferencji i wydarzeń branżowych z dnia 2.03.2020.

Jednocześnie chcemy poinformować, iż 16. Międzynarodowa i 58. Polska Konferencja Juvenes Pro Medicina odbędzie się planowo 15-16.05.2020. O wszelkich innych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fellow Students,

Due to the current epidemiological situation, the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz declares the official statement to postpone all organized student’s scientific events planned until the end of March.

All students’ scientific meetings shall be limited to the minimum.

This statement is the result of the statement of Main Sanitary Inspectorate on the organization of conferences and professional meetings from the 2nd of March 2020.

We would also like to inform you that the 16th International and 58th Polish Conference „Juvenes Pro Medicina” will be held on 15-16th of May 2020 as planned. Notifications concerning any further changes will be published continuously.

Sincerely,
President of the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Zgłoszenia – wybory przewodniczącego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

Szanowni koledzy i koleżanki! 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego ogłasza poszukiwania nowego przewodniczącego. 

Szukamy osoby o zdolnościach organizatorskich i z chęciami do dalszego rozwoju i popularyzowania koła.

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki list motywacyjny można kierować na adres mailowy agaplesinska@gmail.com do końca października 2019. 

245217607_277045214423607_6086723597098113921_n

Wybory do Zarządu STN na rok 2019/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybory do Zarządu STN na rok akademicki 2019/2020 odbędą się 25 czerwca 2019 roku. Dokładna godzina i miejsce zostaną podane wkrótce. Swoje kandydatury można nadsyłać maksymalnie do 22 czerwca 2019 roku do godziny 23:59, termin ten jest nieprzekraczalny. Kandydatury przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać w załączniku CV i list motywacyjny w formacie .pdf

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail sekretarza STN Adrianny Owczarek.

  • adrianna.owczarek@stud.umed.lodz.pl

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą zarządu dotyczącą wyborów przed zgłoszeniem.
Regulamin-wyborczy-STN

Z wyrazami szacunku
Zarząd STN