Statut STN

Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.