Kontakt

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz
stn@stud.umed.lodz.pl

Kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Prof. dr. hab. med. Ewa Sewerynek

Magda Barańska

Magda Barańska

Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

magda.a.baranska@gmail.com
IV rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski
Współpraca z Zarządem
Konferencja "Juvenes Pro Medicina"

Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk

Wiceprzewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

magdalena.marianna.kowalczyk@gmail.com
IV rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski

Adrianna Owczarek

Adrianna Owczarek

Sekretarz Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

adrianna.owczarek@stud.umed.lodz.pl
IV rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski
Studenckie Koła Naukowe
Media Społecznościowe STN

Aleksandra Gadzinowska

Aleksandra Gadzinowska

Skarbnik Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

aleksandra.gadzinowska@gmail.com
V rok, Farmacja
Wydział Farmaceutyczny
Granty UMEDu
Minigranty Student-Naukowiec
Dofinansowania