Kontakt

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz
stn@stud.umed.lodz.pl

Kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Prof. dr. hab. med. Ewa Sewerynek

Grzegorz Kardas

Grzegorz Kardas

Przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego

kardas7@gmail.com
III rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski
Konferencja "Juvenes pro Medicina"
Współpraca z zarządem

Magda Barańska

Magda Barańska

Zastępca przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego

magda.a.baranska@gmail.com
III rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski
Konferencja "I'm gonna be a scientist!"

Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk

Sekretarz Studenckiego Towarzystwa Naukowego

magdalena.marianna.kowalczyk@gmail.com
III rok, kierunek lekarski
Wydział Lekarski
Rejestracja SKN
Koła Naukowe
Strona WWW i FB
Granty Umedu

Ewa Łuczak

Ewa Łuczak

Skarbnik Studenckiego Towarzystwa Naukowego

ewa.l.stn@gmail.com

Wydział Lekarski
Faktury
Zwrot opłaty konferencyjnej
Dofinansowanie wydarzeń