Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Prosimy o przesyłanie wniosków poprzez załączony formularz Google: https://forms.gle/gXsNELGgLqbUzi4A7

Formularz dostępny będzie do dnia 20.05.2020, godziny 23:59

Ponadto, informujemy że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną akceptujemy wnioski z elektronicznym podpisem oraz skany podpisanych dokumentów. Wszystkie załączniki prosimy załączać jako pliki w formacie „.pdf”. Ponadto, Punkt 4 Rozdziału „Wymagania formalne” zostaje rozszerzony o możliwość złożenia w formie elektronicznej całości dokumentacji, na adres stn@stud.umed.lodz.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia elektronicznego.