Oficjalny komunikat dot. organizacji konferencji i spotkań naukowych – The official statement on the conference and scientific meetings organization

Szanowni Studenci,

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w porozumieniu z Kurator STN oraz Prorektorem ds. Organizacyjnych i Studenckich wskazuje na konieczność przesunięcia wszelkich wydarzeń studenckich zaplanowanych na marzec, na późniejszy termin.

Organizacje spotkań Studenckich Kół Naukowych należy również ograniczyć do minimum.

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizacji konferencji i wydarzeń branżowych z dnia 2.03.2020.

Jednocześnie chcemy poinformować, iż 16. Międzynarodowa i 58. Polska Konferencja Juvenes Pro Medicina odbędzie się planowo 15-16.05.2020. O wszelkich innych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fellow Students,

Due to the current epidemiological situation, the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz declares the official statement to postpone all organized student’s scientific events planned until the end of March.

All students’ scientific meetings shall be limited to the minimum.

This statement is the result of the statement of Main Sanitary Inspectorate on the organization of conferences and professional meetings from the 2nd of March 2020.

We would also like to inform you that the 16th International and 58th Polish Conference „Juvenes Pro Medicina” will be held on 15-16th of May 2020 as planned. Notifications concerning any further changes will be published continuously.

Sincerely,
President of the Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz