Zgłoszenia – wybory przewodniczącego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

Szanowni koledzy i koleżanki! 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego SKN przy Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego ogłasza poszukiwania nowego przewodniczącego. 

Koło potrzebuje nowego przewodniczącego o zdolnościach organizatorskich i z chęciami do dalszego rozwoju i popularyzowania koła. Proszę o zastanowienie się zainteresowanych/szerzenie informacji wśród potencjalnie zainteresowanych.

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki list motywacyjny można kierować na adres mailowy agaplesinska@gmail.com do 20.10.2019.

Agnieszka Plesińska