Wybory do Zarządu STN

Wybory do Zarządu STN

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków STN, które odbędzie się 21.06.2018 o godzinie 18:00 w sali 1.17 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi.
Podczas spotkania, odbędą się wybory do Zarządu STN na rok 2018/2019. Prosimy o zgłaszanie kandydatur poprzez wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: magdalena.marianna.kowalczyk@gmail.com, do 17.06.2018.
Nadesłane CV i listy motywacyjne zostaną opublikowane przed wyborami na stronie STN.
W wyborach mogą wziąć udział wszyscy Członkowie Zwyczajni.
Obecność przewodniczących SKN obowiązkowa!
Ponadto podczas spotkania, będzie możliwość odebrania zaległych certyfikatów i nagród z konferencji Juvenes Pro Medicina 2018.
Czekamy na zgłoszenia kandydatur!
Do zobaczenia 21 czerwca!