I Spotkanie SKN Neurochirurgii przy Klinice Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi (2017/2018)

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszam na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie SKN Neurochirurgii przy Klinice Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi! Odbędzie się ono w czwartek 19 października 2017 o godz. 16:30 w sali seminaryjnej Kliniki Neurochirurgii (USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodziklatka schodowa za Aulą im. prof. E. Palucha, I piętro).

Do uczestnictwa w spotkaniach Koła zapraszam wszystkich studentów, którzy uzyskali zaliczenia z kolokwiów z anatomii głowy i szyi oraz ośrodkowego układu nerwowego, podczas ćwiczeń z anatomii prawidłowej.

Serdecznie pozdrawiam,

Bartłomiej Posmyk